Archive | Juny 2012

El rescat que es necessita és el de la gent

 

http://www.naciodigital.cat/opinionacional/noticiaON/3943/rescat/necessita/gent

El rescat que es necessita és el de la gent i del sector públic. Això requereix, en primer lloc, alleujar la càrrega del deute hipotecari originada per l’habitatge principal, fins reduir-la a un percentatge assumible de la renda i, eventualment, ajornant-la per a les persones en atur. I en segon lloc denunciar el deute públic il·legítim, és a dir aquell contret a conseqüència del rescat als bancs, dels interessos excessius pagats pel deute i, en general, de tot aquell deute que no estigui justificat per un desfasament entre els ingressos públics i les despeses d’inversió i manteniment dels serveis públics.

Aquestes mesures imprescindibles han de recaure sobre els creditors. En el cas del deute públic es pot excloure als estalviadors particulars i empreses no financeres que amb prou feines arriben al 3,5%. Evidentment, la devaluació del deute i de les hipoteques recaurà especialment sobre la banca, però no hi ha cap necessitat de rescatar sinó, per contra, de crear una banca pública adequada a les necessitats reals de l’economia i la societat espanyoles. De fet, caldria a més que nacionalitzar com a mínim el sòl urbà.

Juntament amb això és necessari un augment de la capacitat fiscal de l’Estat, és a dir, dels impostos. A part de les mesures que tradicionalment es plantegen de la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, de la fiscalitat dels ingressos de capital i de la lluita contra el frau, ha de considerar l’augment de la tributació de les rendes més altes de forma progressiva començant a partir dels superiors a 30.000 euros anuals, el que no arriba al 20% dels declarants. La meitat dels assalariats i assalariades reben un salari inferior a 19.000 euros a l’any i el salari mitjà està en 22.500 euros. També s’ha d’avaluar la implantació un impost sobre els actius financers de les empreses (financeres i no financeres).Amb aquestes mesures es pot finançar un pla de rellançament econòmic basat en la recuperació dels serveis públics bàsics i en un programa d’ocupació per a totes les persones en atur. A partir d’aquí, es pot parlar realment d’un rescat i enfrontar en millors condicions la reconversió del model productiu basada en les necessitats socials, la recuperació del medi ambient i el control democràtic de l’economia.

El rescat és inútil perquè la banca espanyola està trencada. Si algun dia els bancs i caixes puguessin recuperar el 50% del deute de promotors i constructors, per import de 400.000 milions, que ja és una perspectiva optimista, amb els 100.000 milions d’euros que sembla que va a prestar “Europa” a penes n’hi hauria prou per cobrir les pèrdues. Per descomptat, no per restablir el flux del crèdit a “famílies i empreses” com agrada dir a De Guindos. Però és més inútil encara perquè amb una economia en recessió i en la qual la gent està intentant reduir el seu endeutament excessiu totes les recapitalitzacions equivalen a llençar els diners a la claveguera. Que l’hi preguntin als clients i empleats de Bankia o Caixa Cívica que van ser extorsionats per les seves entitats perquè acudissin a les emissions de capital de l’any passat i que han perdut dos terços del que van posar. O a totes les persones que han estat enganyades amb les preferents i les subordinades. La banca espanyola s’ha recapitalitzat en 38.000 milions d’euros entre 2008 i 2011 i no ha servit per a res. Només sobreviuen aquells que tenen el negoci fora, com el Santander i el BBVA. I per més inri, el rescat només té una finalitat, protegir tota la cadena que va des dels especuladors en terrenys fins als grans bancs internacionals (als que bancs i caixes espanyoles tenen el deute de 465.000 milions d’euros), passant per immobiliàries, caixes , bancs espanyols privats, perquè no perdin els beneficis il·legítimament obtinguts amb l’especulació del totxo dels últims 10 anys.

Què no és políticament possible el rescat de la gent i del sector públic? Doncs haurà de ser-ho perquè el que no és possible és salvar a la banca i a la gent alhora.

Autor
Ricard Sànchez
Coordinador d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) del Bages
Anuncis

LLUNYANIA DE LA POLÍTICA

Regió7 | DIMECRES, 20 DE JUNY DEL 2012

TRIBUNA

Un altre món és possible, i també
una altra Europa i una altra
manera d’entendre l’economia
i la política. En primer lloc, mesurant
el comportament de l’economia pel
benestar de les persones, que té més a veure
amb la satisfacció real de les necessitats
humanes i la potenciació de les seves capacitats
que no amb el creixement del PIB,
la renda o la riquesa. En segon lloc, assumint


que els treballs de cura i reproducció
(realitzats bàsicament per dones) són una
part vital de qualsevol sistema econòmic,
ja que les persones han d’ocupar el centre
de les polítiques i l’economia. Això vol dir
incorporar de forma urgent valors del feminisme
a les polítiques transformadores.
En tercer lloc, fomentant la participació i la
intervenció política real de les organitzacions
i dels moviments populars, que apoderi
les persones, en especial les més desposseïdes.
En quart lloc, reivindicant els                                     
judicis ètics com a consubstancials i desitjables
per a qualsevol anàlisi econòmica i
política: menys gestió neoliberal o socialdemòcrata,
i més política transformadora
en el sentit de l’esquerra transformadora. I,
finalment, i com a element guia i distintiu,
incorporant la classe social com a valor explicatiu
de primer ordre en les anàlisis, valoracions
i preses de decisions. Durant
aquests anys hem vist amb preocupació
com una part de la població s’allunya cada
vegada més de la política, o el que s’ha dit
també desafecció política, excepte en moments
puntuals de forta tensió social.
Aquesta desafecció política està acompanyada


d’expressions socials com: desvalorització
d’allò que és públic, debilitat del
compromís cívic i social, augment de la individualització,
recerca del benefici personal,
debilitat dels lligams de llarg recorregut
amb entitats, moviments socials, sindicats,
etc. I més segregació en detriment
dels interessos de la classe treballadora, seguiment
de les pautes marcades pels mitjans
de comunicació. Aquests valors de
l’hegemonia cultural de la dreta han debilitat
el compromís i la militància en les organitzacions
clàssiques de la classe obrera
(sindicats i partits polítics, associacions de
veïns i veïnes, moviment popular i cultural,
economia social, cooperativisme). I han
generat en moltes persones una pèrdua
ostensible de credibilitat cap a les nostres
institucions públiques. Aquest retrocés en
la participació social i política i aquesta llunyania
de les institucions es desenvolupen
en una situació econòmica i política d’hegemonia
del capitalisme global, de creixement
de la precarietat i la inestabilitat laboral,
de domini absolut del consumisme i
la producció depredadora del medi ambient,
etc. Aquest allunyament i debilitat
democràtica també és causat per certes
decisions i pràctiques dels governs municipals,
de la Generalitat i espanyol. Hi ha
decisions i pràctiques, especialment dels
governs d’esquerres, que generen desil·lusió
per la manca de visualització de resultats
ràpids, que moltes vegades són marcats
per la correlació de forces en el si dels
governs, perquè no es compleixen els
compromisos programàtics o no s’explica
per què no es poden complir i per què es
cau massa sovint en la dinàmica de no
mantenir un contacte permanent amb la
ciutadania i s’abandonen el carrer i la mobilització.
La desafecció i la desmobilització
també les patim quan les accions dels
governs d’esquerres, que són autèntics
avenços, no s’acompanyen i es defensen
per les capes populars «els treballadors»
davant la mobilització reaccionària de l’espai
social, polític i mediàtic de la dreta.

COORDINADOR D’EUIA BAGES
Ricard Sánchez Andrés

POR LUCIA ETXEBARRIA: RESCATE Y FÚTBOL

Hace dos meses yo ya anuncié que iba a haber rescate en junio, y que el anuncio coincidiría con un partido de la Eurocopa. Lo anuncié en directo, frente a un micrófono, en el programa “ Julia en la Onda”, de Onda Cero.
Image

No, no tengo bola de cristal. Leo THE ECONOMIST

Sigamos. Próximo rescate, Italia. Y según THE ECONOMIST, diario que recoge la opinión de prestigiosos economistas del mundo entero, esto puede suponer el fin de la Eurozona.

The Economist, The Independent, The Guardian, todos hablan de “bailout”. De Rescate. Aquí en España nos convencen de que no se trata de un rescate, sino de simple ayuda.

Por si no lo sabéis, las consecuencias del rescate van a ser las siguientes ( siempre según THE ECONOMIST) :

1. Si eres autónomo, date a la droga o te inicias en la meditación Zen. Lo vas a necesitar. Subida inmediata del IVA de hasta el 23% por ciento. ( Es lo que ha subido el IVA en Portugal, Irlanda y Grecia tras el Rescate)

2. Ve a trabajar andando y olvídate del gimnasio ( No lo ibas a poder pagar de todas formas) Va a hacer una subida ( aún mayor) del transporte público. Y no vas a ir en coche, claro, porque va a subir la gasolina y van a aumentar los peajes ( Bruselas específicamente ya ha pedido que aumente la tasa sobre carburantes y transporte)

3. No te pelees y los sábados no bebas o te drogues de más. Mejor que no tengas una bronca en la calle y te tengan que llevar a urgencias: Te tocará pagar. Unos 20 euros, más o menos. Se impondría el copago sanitario: en Grecia pagan 3€ por ir al médico y en Portugal 20€ por ir a urgencias.

4. Despido de empleados públicos por jubilaciones no cubiertas y despidos de contratos temporales. Se estima el despido de al menos medio millón de trabajadores del sector público.

5. El sueldo de los empleados público se reducirá hasta el 20%

6. Olvídate de estudiar una carrera. Se prevé una subida astronómica de las tasas universitaria y recorte de becas en educación. Estudiar arquitectura te saldrá por 6000 euros al año. Mejor te vas a Cambridge. Ah, los libros universitarios son caros. Y no se descargan.

7. Cuida a tu abuelita, porque se prevé una bajada drástica de las pensiones. Tambien puedes ponerla a pedir en la puerta de un cajero

8. Habrá menos becas en educación. Ah, que ya lo había dicho.

9. Hazte ya con un DIU , no tengas más hijos. Si los tienes. Si no… No tengas hijos, Las guarderías públicas en Madrid ya han subido un 175%. Esperad lo mismo para el resto de España. Os va a dar igual lo que cuesten, dado que no obtendréis plaza, ya que van a reducirlas.

10. Vas a ir al paro, hazte a la idea. En Grecia el paro, tras el rescate, se ha duplicado en 2 años, pasando del 12,2% al 21,7%.. ¿ Por qué? Por una razón simple: Cuando desciende el consumo, desciende la creación de empleo.

11. Y si consigues trabajar lo vas a tener muuuy jodido. Se prevé Reducción de salarios de un 30% ( Es lo que han descendido los salarios en Portugal, Irlanda y Grecia tras el Rescate)

12. Recordad que gran parte del dinero del rescate se irá a pagar las jubilaciones millonarias a los mismos banqueros que han arruinado el país: 14 millones de euros a Aurelio Izquierdo, que se cargó Bankia ( para muestra un botón).

13. Aprende a follar a oscuras: Subirá la tarifa de la luz. Acabar con el déficit de tarifa eléctrica con nuevas subidas en el recibo de la luz.

14. Deja de fumar y de beber: Inminente aumento de los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. Bruselas señala que los ingresos por estos impuestos en España son relativamente bajos y lo mismo ocurre con las tasas medioambientales y sobre los carburantes para el transporte.

15. Hazte ateo. O budista. O rastafari. La Iglesia católica va a seguir sin pagar IBI. Pero a ti te lo van a subir.

Pero a ti no te importa, chavalote, tú ya follas a oscuras de todas formas ( cuando follas), ni se te ocurre estudiar una carrera y vives con tus padres. O sí, piensas estudiarla porque tu papá es banquero y él sí que puede pagarte los 6000 euros de carrera ( más los libros, no olvides lo que cuestan los libros). A ti lo que te importa es la Droga. Guay. A ti te la sopla que los clubes españoles deban a Hacienda y a la Seguridad Social nada menos que 5.000 millones de euros del ala, y que con 3.000 habríamos podido salvar la Sanidad ( Ya puestos, la habríamos podido salvar con los 3.000 millones del IVA de la Iglesia)

Estupendo tío, vale, guay, como mola.
Hay que ser gañán, ganapán y gilipollas.

En fin, que yo no apoyo a la Roja porque hoy ME DA PENA Y VERGÜENZA SER ESPAÑOLA. No tengo el coño pa ruidos ni la cabeza para cortinas de humo patrióticas. Y conste que a mí me gusta el fútbol.

El gran expolio de la crisis: la riqueza sigue concentrándose

 

El gran expolio de la crisis: la riqueza sigue concentrándose
Daniel Raventós · · · · ·
 
17/06/12
 

Toda especulación mercantil que hago a expensas de la vida de mis semejantes no es tráfico, es bandidaje y fratricidio (…) ¿Por qué no deben las leyes detener la mano homicida del monopolista, del mismo modo que lo hacen con el asesino ordinario? (M. Robespierre)

 

Ante el constante y creciente número de bancos e instituciones financieras que fueron entrando en quiebra, el 25 de septiembre de 2008 el gobierno de Estados Unidos aprobó un plan general de rescate a la banca conocido como TARP (Troubled Asset Relief Programm). El plan se evaluaba en la enorme suma de 700.000 millones de dólares. [1] El TARP fue aprobado, la banca fue rescatada generosamente, y los mismos senadores que mayoritariamente votaron a favor, “se negaron a continuación a votar un plan para extender los beneficios del subsidio de paro de 800.000 norteamericanos sin trabajo”. [2]

 

La justificación del rescate financiero fue que se necesitaba restablecer el flujo crediticio (que con la crisis bancaria se había cortado abruptamente), paso imprescindible para lograr la recuperación económica. Como es sabido, los bancos no dieron entonces ni dan ahora crédito. Al contrario, restringieron severamente todas las líneas crediticias a empresas y particulares. Además, los bancos prestaron a los gobiernos grandes cantidades, aunque a costa de imponer sus condiciones que básicamente pueden resumirse así: recortar el gasto social, abaratar el despido y rebajar los salarios. Los banqueros son hoy más fuertes que antes de la gran crisis económica. El que fue inspector general del TARP hasta febrero de 2011, Neil M. Barofsky, escribió en el New York Times en fecha no muy lejana, el 29 de marzo de 2011, “Los grandes bancos son un 20% más grandes que antes de la crisis y controlan una parte de nuestra economía mayor que nunca. Asumen de forma razonable que el gobierno los rescatará de nuevo si fuera necesario.” [3] El economista Michael Hudson lo dejó dicho de forma contundente hace poco más de dos años: “para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las economías.” [4] Y bien es verdad que los gobernantes se han esmerado en ello en los últimos tiempos. El empobrecimiento general de la población no rica es una constante en muchos lugares del mundo. Las economías están saqueadas y el capital financiero está gobernando.

 

Los capitales especulativos abandonaron provisionalmente los mercados financieros y centraron a continuación su atención en los productos alimenticios y en el petróleo. Para ellos la crisis era simplemente una coyuntura que aconsejaba un cambio de instrumento para seguir ganando dinero. [5] Hay especuladores que invierten para que suban los precios de determinados alimentos, aunque ello provoque la muerte por hambre o la subalimentación de decenas de millones de personas. Son negocios, no mala intención. [6] Susan George escribía muy recientemente: ”el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas a disposición de las multinacionales, con destino a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto puesto que es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población.” [7]

 

De ahí que no a todo el mundo le haya ido mal la crisis. Son muy informativas las cifras que ofrece el World Ultra Wealth Report 2011.[8] Este informe designa como Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), es decir, individuos con altísimo valor neto, a los que tienen activos superiores a los 30 millones de dólares. Pero entre esos activos no se contabilizan la primera residencia, los bienes consumibles, los bienes coleccionables y los bienes de consumo duradero. Es decir, se trata de evaluar en estos informes lo que estos ricos tienen como efectivo y en activos fácil y rápidamente convertibles en líquido. Queda claro que se trata de personas con una riqueza real muy superior a los 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares que definen a un UHNWI son pues de bienes inmediatamente convertibles en efectivo. Según este informe, en el 2011, había en todo el mundo 185.795 UHNWI con una riqueza global (recuérdese la definición) de 25 billones (trillions en el inglés de EEUU) de dólares. De los 185.795 en todo el mundo, 57.860 estaban en Estados Unidos y 54.325 en Europa. En el año 2009, según el informe anual de Merrill-Lynch, [9] los UHNWI eran un grupo formado por 93.100 personas con una riqueza conjunta de 13,8 billones de dólares. En dos años pues se han multiplicado por dos tanto los afortunados UHNWI, como sus riquezas acumuladas. Cabe mencionar que 25 billones de dólares es una cantidad muy superior al PIB de la Unión Europea de los 27. Y esta inmensa fortuna solamente está concentrada por 185.795 personas, es decir, el 0,002% de toda la humanidad.

 

En el Reino de España, según el citado informe de World Ultra Wealth Report 2011, había en el año 2011, 1.875 UHNWI, es decir, un 0,004% de la población. En Europa solamente hay más UHNWI en Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia e Italia. Debe recordarse que la participación de los salarios en el PIB ha sido menguante en el Reino de España desde el año 1981 (73%) al 2012 (57,3%). La Comisión Europea calcula que para 2013 la participación será del 56,3%. Con las contrareformas contra el estado de bienestar puestas en marcha desde mayo del 2010 por el gobierno del PSOE y continuadas con fervor por el gobierno del PP, la pérdida de los salarios en el peso del PIB será cada vez más acentuada. Los salarios reales ya cayeron desde 1994 al 2006, casi un 6%.

 

Por otra parte, y como ya es de conocimiento común, distintos indicadores sobre el empleo ofrecen un panorama desolador. La tasa de paro ha crecido del 8,3% en el 2006 al 22,8% en el 2011. Y sigue creciendo. La tasa de paro juvenil ha crecido del 17,8% en el 2006 al 48,6% en el 2011. Y sigue creciendo. El porcentaje de parados que llevan más de un año buscando empleo ha pasado en el mismo período del 25% al 50%. Y sigue creciendo. El porcentaje de hogares con todos los activos en paro, también se ha multiplicado por más de tres en este período: del 2,5% al 9,1%. Y sigue creciendo.

 

Nada más normal que la brecha entre los ricos y los pobres en los países de la OCDE sea en estos momentos la más grande en los últimos 30 años, según un reciente informe de esta organización.[10]

 

Notas:

[1] Para hacernos una idea rápida de esta cantidad: representa aproximadamente la mitad de todo el PIB del Reino de España del 2012.

[2] Josep Fontana, Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945, Pasado y Presente, Barcelona, 2011, p. 939.

[3] Neil M. Barofsky, “Where the Bailout Went Wrong”, The New York Times, 29-3-2011.

[4] Michael Hudson, “The People v. the Bankers”, Counterpunch.org, 11-5-2010 http://www.counterpunch.org/2010/05/11/the-people-v-the-bankers/ .

[5] Juan Hernández Vigueras, El casino que nos gobierna, Clave intelectual, Madrid, 2012.

[6] Se hace difícil no recordar el gran discurso de Robespierre ante la Convención el 2 de diciembre de 1792 que encabeza este artículo. “Toda especulación mercantil que hago a expensas de la vida de mis semejantes no es tráfico, es bandidaje y fratricidio (…) ¿Por qué no deben las leyes detener la mano homicida del monopolista, del mismo modo que lo hacen con el asesino ordinario?”, http://membres.multimania.fr/discours/subsistances.htm.

[7] Susan George, “Curbing the Corporations: Who? How? When?”, en VVAA Transnational Capital vs. People’s Resistance, junio 2012, http://www.alainet.org/publica/476-en.phtml

[8] Accesible, mediante registro, en http://www.wealthx.com/articles/2011/wealth-x-world-ultra-wealth-report-2011

[9] Daniel Raventós, “Worldwide Concentration of Wealth”, Counterpunch.org, 29-5-2010, http://www.counterpunch.org/2010/10/29/worldwide-concentration-of-wealth/

[10] OCDE, “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising”, 2001, http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html.

 

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Su último libro, coeditado con David Casassas, es La renta básica en la era de las grandes desigualdades (Montesinos, 2011).

sinpermisoelectrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓNo haciendo una SUSCRIPCIÓN a la REVISTA SEMESTRAL impresa.

Redistribuir para crecer. Cómo estimular la economía y mejorar la justicia social sin aumentar el déficit

 

 

Redistribuir para crecer. Cómo estimular la economía y mejorar la justicia social sin aumentar el déficit
Andy Robinson · · · · ·
10/06/12
 

 

Pocos en Berlín, Bruselas o Madrid hablan del balanced budget multiplier -multiplicador de presupuesto equilibrado-. Pero deberían, porque es una herramienta de la política fiscal mediante la cual se puede impulsar el crecimiento sin aumentar el déficit público. Una forma de cuadrar el círculo para economías maltrechas, como la española, carentes de margen para políticas expansivas.

¿Cuál es el secreto? Medidas redistributivas para corregir una creciente polarización de las rentas que, además de ser injusta, reduce la demanda agregada en la economía y agrava la recesión.

El multiplicador de presupuesto equilibrado se basa en la idea de que “la austeridad, si se dirige contra los contribuyentes más ricos, no tiene por qué perjudicar la demanda ni el crecimiento”, explica Simon Wren-Lewis, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), durante una entrevista telefónica.

El multiplicador clásico funciona así. La inversión pública en la modernización de un viejo hospital o escuela, por ejemplo, crea puestos de trabajo y gasto en servicios y bienes. Esto, a su vez, genera nuevas rentas y estas también se gastan. Una inversión inicial de 10.000 euros con un multiplicador de 1,5 tiene un impacto sobre la demanda final equivalente a 15.000 euros.

La novedad del multiplicador de presupuesto equilibrado es que se corrija el impacto presupuestario del gasto con subidas de impuestos que no afecten la demanda. De ahí la lógica de hacer pagar más a los ricos. “Si subes impuestos provisionalmente a los contribuyentes de rentas altas, ellos reducirán sus ahorros, pero no su gasto”, dice Wren-Lewis. “Mientras, las subidas de inversión pública en sanidad, enseñanza o infraestructuras pueden tener un efecto multiplicador del 1,5 o más”, calcula. Si hay margen también para recortar impuestos a las rentas más bajas, todavía mejor, porque las familias pobres gastan hasta el 100% de cada incremento de su renta.

Es un buen momento para probar la medida. Según el Wealth Report de Capgemini, el número de millonarios a escala mundial subió un 8,3% entre el 2010 y el 2011 y un 26% desde el 2008. François Hollande, el nuevo presidente francés, ha anunciado medidas parecidas, usando una subida de impuestos sobre rentas superiores a un millón de euros para financiar la contratación de miles de profesores. Mantiene sus objetivos de reducción de déficit.

“El multiplicador de presupuesto equilibrado es una opción clara para la periferia europea”, indicó el premio Nobel Joe Stigltiz en una conferencia en Roma. En su opinión, ayudaría a países como España a escapar de la trampa tendida por mercados esquizofrénicos que exigen austeridad pero castigan el impacto negativo de los ajustes sobre la demanda y el crecimiento.

Desde luego, es de las pocas herramientas que permitirían que el Gobierno español cumpliese con su sueño de “generar crecimiento mediante la austeridad”.

¿Por qué no se hace uso de esta herramienta macroeconómica que combina disciplina fiscal, reactivación económica y justicia social? “Porque ocasiona problemas políticos sobre todo para gobiernos de centroderecha, como el británico o el español”, dice Wren-Lewis. “No se atreven a subir impuestos a contribuyentes de rentas altas porque son sus votantes”.

 

Andy Robinson es un corresponsal volante del diario barcelonés La Vanguardia.

Rescate: se consuma el engaño

JUAN TORRES LÓPEZ MADRID 10/06/2012      http://www.publico.es/

Primero los gobiernos les crearon las condiciones para que financiaran una burbuja de crédito sin precedentes y con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes de suelo para que los promotores les pidieran préstamos que financiaran construcciones en todas las esquinas de España, que irían quedándose vacías y sin vender cada vez en mayor número. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas y desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio o residencia.

Solo de 2000 a 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria por 1,8, el de la construcción por 3,6 y por 9 el dirigido a la actividad inmobiliaria. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros.

No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas.

Pero no contentos con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales iban a dar créditos, para así generar más deuda y cobrar comisiones más suculentas y recurrieron a todo tipo de prácticas comerciales predatorias para fomentar el consumo: manejaban a su antojo los índices de referencia, incluían la abusiva cláusula que autoriza al banco a vender el piso en subasta notarial si se produce el impago de la deuda, reclamaban importes elevadísimos por cuentas que creían canceladas, cobraban comisiones leoninas (más que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, giraban una y otra vez un recibo inatendido por el cliente generando múltiples gastos de reclamación por una misma deuda, embargaban saldos en cuentas corrientes sin respetar lo establecido en la ley… hasta cuatro folios me ocupa el listado de malas prácticas que han recopilado las asociaciones de usuarios, es imposible consignarlas todas aquí. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.

Mientras sucedía todo esto, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias y permitieron que se inflase la burbuja sin cesar, haciendo oídos sordos a todas las advertencias.

El actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en 2003: “no existe una ‘burbuja inmobiliaria’ (…) el concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de un millón de personas” (El Mundo 2  de octubre de 2003). Y el más tarde Ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban el riesgo de recesión por esa causa “no saben nada de economía” (El País, 11 de febrero de 2008).

Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de todos los españoles.

El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Férnandez, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social.

Pero gracias a todo ello, los bancos españoles se convirtieron en los más rentables del universo, justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables.

Cuando estalló la burbuja y ya no se iba a poder disimular lo que había pasado, el inmenso negocio que los bancos habían hecho a costa de la deuda, todos consintieron en disimular.

Permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precios de adquisición siendo cómplices así de un engaño descomunal que hirió de muerte la credibilidad de nuestra economía porque, por mucho que Zapatero dijese en septiembre de 2008 -como le dictaban Botín y compañía- que el sistema financiero español era “el más sólido del mundo”, los inversores y prestamistas internacionales sabían lo que de verdad había hecho la banca española.

Los dos grandes partidos, a los que se  suman los de los nacionalistas de derechas de Cataluña y el País Vasco, colocaron en las cajas de ahorros a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías provinciales que alentó la especulación, extendió la corrupción y que comenzó a llevar al desastre a la gran  mayoría de las entidades, al convertirlas en clones de los bancos privados, sin tener capacidad real ni naturaleza legal para serlo.

Y para facilitar la recuperación de los bancos mas grandes y dejarles a ellos todo el mercado consensuaron la ley de cajas que las llevaba a su bancarización forzada, para provocar cuanto antes su caída y el reforzamiento por esa vía de los bancos más grandes.

Claro que, a cambio, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de préstamos para ir ganando las elecciones, ahora uno luego otro, que no devuelven, y han podido colocar en sus consejos de administración, o en los de empresas participadas, a docenas de ex dirigentes o socios.

Luego, cuando el sistema saltaba por los aires porque a los alemanes les consumía el ansia de cobrar los préstamos que con la misma compulsión habían dado a los bancos españoles, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. Diez días hace que lo negaba rotundo el presidente Rajoy: “no va a haber ningún rescate de la banca española” (EFE 28 de mayo).

Y cuando lo han pedido, niegan lo que efectivamente han pedido: 100.000 millones de euros para entregar a la banca y que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando será el Estado quien tenga que devolverlo (¿cómo lo harían unas entidades que se capitalizan precisamente porque no tienen dinero?) y tratan de hacer creer que es algo positivo y una ayuda generosa: “Las noticias que traemos hoy son positivas”, dijo el Ministro de Guindos cuando empezaba la rueda de prensa que dio ayer para anunciar el rescate.

Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España cuando lo que van a hacer es hundirla para años. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que están borrachos de ideología neoliberal y no se dan cuenta de que las medidas que toman llevan al desastre a los países que las aplican (¿o acaso es que está mejor la economía de Portugal, por no hablar de los ciudadanos portugueses, desde que fue “rescatada”?). Nos ha engañado el Fondo Monetario que se ha sacado de la manga un informe deprisa y corriendo solo para justificar la decisión ya tomada y en el que cifra las necesidades de financiación de la banca española en una horquilla que sitúa, nada más y nada menos, que entre 45.000 millones y 119.000 millones de euro. ¿En qué quedamos?

Y nos engañarán esta tarde el presidente Rajoy y el Príncipe Felipe si es que definitivamente se han ido a ver el partido de fútbol cuando griten ¡España, España!, porque lo que están demostrando es lo contrario: España, los españoles de abajo, les importamos un pepino. Ellos y el resto de los políticos que han permitido lo que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes beneficiarios de la burbuja y de la crisis, que tendrían que vivir 500 años más para disfrutar de todo lo que han ganado a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. Hay que pedirles cuentas a todos y echarlos para siempre.

Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla