Archive | Juny 2013

No mÉs involució social…

http://www.regio7.cat/opinio/2013/06/28/no-mes-involucio-social/237289.html
No mÉs involució social...

Davant del possible procés de reforma de les pensions, el poble treballador ha de reiterar la seva posició favorable a un sistema públic i just de pensions, que és necessari per garantir la cohesió social al nostre país, davant del privat com a element d’involució social i destrucció de les condicions de vida de la majoria de la població, pròpies de l’economia especulativa en què estem instal·lats.
El sistema públic de pensions a Catalunya i Espanya sempre ha estat en el punt de mira de les polítiques neoliberals. Els atacs s’han produït tant amb els governs del PSOE com amb els del PP, el que demostra que a l’hora de servir els interessos de la banca i de les companyies asseguradores no hi ha gaires diferències entre ells. Tenim el deure d’insistir en la necessitat de reforçar l’estructura d’ingressos del sistema de pensions per tal de garantir la seva viabilitat i fortalesa. Un sistema públic de pensions sanejat, dotat de més de 62.000 milions d’euros de fons de reserva, requereix mecanismes tributaris de correcció de desequilibris del sistema, que superin una de les polítiques fiscals més regressives d’Europa.
Respecte a l’actual procés de reforma de les pensions, per al qual s’ha fet públic divendres passat l’Informe del Comitè d’Experts sobre el factor de sostenibilitat del sistema públic de pensions, que dibuixa una de les reformes més dures del sistema de pensions a Europa: és necessari per al nostre poble pronunciar-se en contra de qualsevol reforma que suposi una nova retallada unilateral de drets de les persones, especialment en una matèria, les pensions, objecte de regulació en el marc del Pacte de Toledo. Una reforma resultat d’una decisió política del Govern del PP, amagada darrere d’un informe tècnic, que suposa una nova cessió de sobirania a costa dels treballadors/es, davant les exi-gències de la UE. Així mateix, s’ha de rebutjar l’aplicació del principi d’estabilitat pressupostària al sistema públic de pensions, que condueix a una revalorització desvinculada de l’ IPC, amb la consegüent pèrdua de poder adquisitiu d’amplis sectors de la població. Fa riure i vergonya la independència dels experts autors del document, vinculats en tres quartes parts a entitats financeres i asseguradores que gestionen plans de pensions privats. És de nul·la responsabilitat la introducció d’un factor de sostenibilitat en atenció a l’esperança de vida, per suposar de nou una actuació sobre la despesa del sistema públic de seguretat social, en lloc d’enfortir la seva estructura d’ingressos, malmesa pels índexs d’atur i la reducció salarial. La falta d’anàlisi de les conseqüències socials de les mesures proposades per part dels autors de l’informe és inaudita. Cal recordar els elevadíssims nivells d’atur i que la generació actual té una situació laboral més precària i, per tant, aquesta nova reforma dificultarà encara més el seu accés a la jubilació. L’informe és interessat, injust i equivocat. Vuit dels dotze “experts” han estat cobrant i al servei de bancs i empreses d’assegurances, el president és un col·laborador de FAES. El fons de l’assumpte és fer por per reduir l’expectativa de pensió i forçar el creixement dels plans i fons privats de pensions. És injust perquè només se sacrifica els treballadors, quan Espanya té una despesa en pensions inferior a la mitjana europea (10,7% davant del 13,5% del PIB) i segueix existint un superàvit de 62.000 milions d’euros en el Fons de Reserva de la Seguretat Social.
Davant els atacs dels “mercats” als drets i condicions socials, laborals i vitals dels treballadors/es, només el treball unitari del poble obrer, el moviment polític, social i sindical, en farà possible la salvaguarda.
Hi ha una intel·ligentíssima operació d’enderrocament del model de protecció social i del contracte social.
Són temps de lluita……

RICARD SÁNCHEZ ANDRÉS

Coordinador d’EUiA Bages

Anuncis

Salvem l´Ateneu de la Sèquia!

http://www.regio7.cat/opinio/2013/06/13/salvem-lateneu-sequia/235803.html

Entitats i organitzacions es reuneixen a l’Ateneu Popular La Sèquia en un edifici que ha estat tancat i deixat de la mà de Déu durant gairebé una dècada per una institució religiosa, les activitats ja comencen a omplir una programació que vol ser densa sense perdre qualitat, l’edifici és viu!
La PAHC hi organitza reunions setmanals, entitats vinculades a diferents aspectes culturals i socials fan i han fet les seves reunions, amb la qual cosa s’aconsegueix l’objectiu de posar el local al servei de les entitats de les persones que no disposen d’un espai propi on desenvolupar la seva activitat.
Sabem que la lògica liberal s’assenta més sobre la base dels aspectes procedimentals per aquest tipus de centres. Sabem, també, que una gran part de la ciutadania es troba actualment molt còmoda dins d’aquest centre social i li és indiferent la lògica procedimental, que en molts aspectes promou i consolida l’allunyament de les persones mitjançant la seva lògica de propietat dels espais privats i abandonats.
Les decisions polítiques i de justícia massa vegades són allunyades de la realitat social de la ciutadania. Això ho estem veient cada dia amb la quantitat d’habitatges buits i els desallotjaments de famílies sense recursos, cosa que des de qualsevol punt de vista ètic és una vergonya. La concentració i acaparament de terra i edificis per part de lobbies de diferents tipus i la manca de sensibilitat social de part de la classe política produeixen aquestes situacions.
Fan falta ateneus com l’Ateneu Popular La Sèquia. L’ateneu La Sèquia s’ha pensat com un espai d’emancipació. Un espai de llibertat on l’educació és una les eines principals. D’aquesta manera i davant la situació actual, aquest espai no pot estar amenaçat, ha de mantenir-se al marge de l’especulació burocràtica. L’ateneu La Sèquia és un espai plural que vol articular-se com una eina de pensament cooperatiu al Bages. Per això miro la seva possible pèrdua com una gran injustícia, ja que és una eina fonamental d’emancipació social (en aquest tipus de situacions sempre es pot arribar a un acord).
És en la gestió pública d’àmbit local on, per la seva proximitat a la ciutadania, més clarament podem observar com la democràcia ha prioritzat el principi de participació social i li ha donat un paper merament subsidiari, davant del qual regularment es troben els responsables de l’àmbit local, i la majoria de vegades aquestes experiències de participació s’han vist i es veuen reduïdes a una funcionalitat merament instrumental. Els ateneus tenen una forma de participació que moltes vegades poden ajudar a complementar la manca de participació social de la ciutadania amb la seva localitat que en gran part és el que està fent l’ateneu La Sèquia.
Els ateneus han estat bressol per a la cultura i espais de trobada i d’oportunitats que necessiten. Els ateneus representen una opció per a un temps de lleure formatiu, no individual sinó sempre en col·lectivitat, una actitud positiva per millorar la realitat de compromís d’esperit de treball, de sensibilitat, de projecció personal i de construcció d’un projecte comú.
L’ateneuisme forma part de la contracultura popular, lligada al moviment obrer des de final del segle XIX, i el segle XX. Els ateneus van ser sempre l’espai on es va desenvolupar una cultura popular crítica i alternativa al sistema imperant. Llocs de creativitat i de formació, espais lliures moltes vegades autogestionats i quasi sempre crítics amb el sistema. Els ateneus, molts amb més de 150 anys d’història, han estat i són, sens dubte, motor de vida social, cultural i fins i tot política al nostre país. Els ateneus han estat la base de moltes coses i tenen futur, ara la qüestió és mantenir-los.
El compromís, el canvi, ha de ser de tots, de molts, o no serà, i els ateneus com La Sèquia són eines fonamentals per a aquest canvi social.

RICARD SÁNCHEZ ANDRÉS

Coordinador d’EUiA Bages

Salvem l´Ateneu de la Sèquia!