Archive | Juliol 2009

El nou finançament a Catalunya

Nota – El nou finançament nou

 Nota-Resolució de la comissió Nacional d’EUiA sobre el nou model de Finançament

Anuncis

Hondures i el retorn dels fantasmes

Aquest mes de maig vaig viatjar a Amèrica Central i de passada (un dia ) vaig fer estada a Hondures . L’avió que en va portar de Managua anava ple d’estudiants ,professors i metges que tornaven de Cuba , els professors per el programa d’alfabetizació “Jo sí que puc” ,els metges cubans per el programa mèdic “Operació miracle” i els estudiants del programa de beques de Cuba  , que fa que estudiants pobres de tot el món puguin estudia carreres que de cap  manera  no podrien estudiar al seu país . Tothom anava animat i , de fet  ,tothom parlava del canvi social que hi havia a Hondures i que feia que els fantasmes del passat passessin a l’oblit , i es parlava d’un desenvolupament social important .Altres vegades que he viatjar a Hondures no es visualitzava la mateixa il·lusió .

Però bé , el que va passar aquest dia  a Hondures només pot recordar a moltes generacions que seguint el procés d’Amèrica Central i Llatinoamèrica , les punyalades de traició de les oligarquies ,exercit i altres forces reaccionàries que van massacrar processos democràtics a Guatemala ,Xile ,etc , i van donar suport a intervencions impopulars en diversos paisos Llatinoamericans .

A diferència de la resta de paisos d’Amèrica Central , com Nicaragua ,El Salvador  i Guatemala  , el poble hondureny , per diferents raons , mai no va articular grups civicodemocràtics i de resistència populars grans i coneguts , i encara menys guerrilles , que comprometessin els poders de la regió . El poble hondureny ha patit llargament la ignomínia de la seva elit i la repressió d’unes forces armades ensinistrades a la tristament coneguda Escola de les Amèriques  , patrocinada per la CIA  i que tants dictadors i torturadors va donar . Un poble que ha patit la humiliació de ser utilitzat com  a base nord·americana per atacar els moviments d’alliberament veins , un poble castigat per la fam ,l’analfabetisme i la desprotecció davant els desastres naturals que ha viscut.

L’arribada de Manuel Zelaya ,un empresari pròsper amb vocació democràtica i sensibilitat pel poble , va significar per a Hondures un gir important .

Però els problemes de Zelaya van començar , per el seu govern , quan es va negar a les privatitzacions per les quals pressionaven diferents grups empresarials , sobretot d’energia elèctrica i de comunicacions , quan va elevar per decret el salari mínim ,quan va fer ingressar Hondures a L’ALBA ,quan parla de fer una rteforma agrária i es reuneix amb els dirigents de Via Campesina , quan va donar de franc matrícules per a nens i nenes a les escoles i berenar escolar ,quan arriben programes cubans d’alfabetització i mèdics per al poble hondureny .Tot això per  a l’oligarquia d’Hondures és un delicte i encara més si el polític és dels seus , perquè no podem oblidar que Manuel Zelaya és un polític de dretes . El Partit Liberal a tot Amèrica Central i Amèrica Llatina és un partit polític de dretes , no d’esquerres o esquerra liberal (no sé per què en alguns mitjans es parla de partit d’esquerres ). És per això que les mesures socials  internes i la seva política internacional àmplia i intel·ligent , que va tenir bons resultats , van provocar terror en grups (l’oligarquia) polítics ,econòmics i religiosos conservadors .

És per  això que per aquests grups la possibilitat real d’una consulta popular al poble i poder tenir en el futur a una veritable democràcia participativa va ser el detonant . Per a ells el text constitucional està fet a la seva mesura , i això va portar el retorn dels fantasmes que mai no havien marxat del tot d’Hondures .

El president Zelaya ha de ser restituit al govern , és la voluntat del seu poble . No és manipulant la veritat als mitjans com tornarà la pau i l’ordre constitucional a Hondures.

Ricard Sánchez Andrés

Coordinador d’EUiA Bages i Berguedà

Article del Regió7

Dimecres 15 de juliol del 2009

Marxa per la Pau i la llibertat del poble Saharauí

El 12 de juliol des de la Plaça Catalunya a Pla de Palau (Barcelona) hora 11.00 .

Organitza la Marxa La Delegació del Front Polisari a Catalunya i que compta amb el recolzament del moviment solidari amb el Sàhara a Catalunya i de totes aquelles persones, entitats , organizacions sensibles a la causa de aquest poble.

Un cop acabada la manifestació , al Parc Litoral de Sant Adrià de Besòs se celebrara la festa anual amb els infants Sahrauís que passen l’estiu a Catalunya.

 Sahara